ItaliŽ OVERWINTEREN dť ItaliŽ overwinteren site van Nederland. / This is the website where you can find everything about Italy WINTER VACATIONING.
Voor uw overwinter accommodatie in ItaliŽ

 

                                                  Disclaimer
  
ItaliŽ-Overwinteren.nl is een portal van vakantie accommodaties en is eigendom van en wordt beheerd door   Koyaan Internet Services– Rotterdam.
  ItaliŽ-Overwinteren.nl geeft op haar website verhuurders en huurders de gelegenheid tot elkaar te komen waar het   gaat om het verhuren van vakantie accommodaties en deze rechtstreeks te boeken bij de verhuurder of beheerder. Dit   geschiedt dit zonder tussenkomst of bemiddeling van ItaliŽ-overwinteren.nl. ItaliŽ- Overwinteren.nl berekent geen   provisies of commissies.

  Advertenties worden, voor een vast bedrag, geplaatst voor de periode van een jaar.

  Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden bij het ontwerp en samenstellen van de websites waarvan Koyaan   Internet Services de eigenaar is en welke wij beheren, is het mogelijk dat de informatie die er op wordt gepubliceerd   onvolledig c.q. onjuist is. Ook bij het overnemen van informatie of door welke technische storingen dan ook kunnen   buiten onze controle fouten ontstaan en gegevens niet volledig of onjuist weergeven worden.
  Koyaan Internet Services kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en voorkomende gegevens op de   internetpagina’s en sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van elke directe of indirecte schade, van welke aard   dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik daarvan. Eveneens zijn wij niet   aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie, onjuiste   gegevens, product of enige dienst genoemd in de publicaties op haar websites.
  Wij raden de webbezoeker/ster altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen alvorens gebruik te maken van de   informatie, gegevens, product of dienst welke door middel van de publicaties op onze websites verkregen is.

  COPYRIGHT

  De content op al onze websites alsmede de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechtelijke   beschermde werken of andere op onze sites opgeslagen informatie komt toe aan en blijft berusten bij Koyaan Internet   Services.
  De toegang tot onze websites geeft geen recht om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden en mag op   geen enkele wijze worden opgeslagen of in enige vorm via eigen netwerk gepubliceerd of gebruikt worden zonder   voorafgaande toestemming van Koyaan Internet Services.


Klik hier voor ItaliŽ overwinter-
Villas, Appartementen, Campers, Hotels, B&B's, Bungalows en Vakantiewoningen

ItaliŽ INFORMATIE
HIGHLIGHTS uit ons aanbod
Fundadore Travels - Het andere ItaliŽ